ค่ายอาสาสร้างสุข ( รอยยิ้มวันเด็ก เมืองน่านน่ะสิ ) 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม – อาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๑๒ ม.ค. ๒๐.๐๐ น.)

สถานที่ 
ร.ร.ดินชุมชนบ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

รับสมัครอาสา
จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

 ความตั้งใจ
๑. ไปจัดกิจกรรมวันเด็ก มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล
๒.ไปเยี่ยยมชม รร.ดิน ที่ครั้งหนึ่งเคยได้มา ร่วมสร้างกับชาวบ้าน
๓. ไปให้กำลังใจ ครูอาสาที่เสียสละตัวเองไปสอนประจำที่นั่น
๔. ไปอยยู่กับธรรมชาติเมืองหุบเขา อาบน้ำแม่น้ำ ไร้สัญญญาณโทรศัพท์
๕ สร้างพื้นที่อาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน 

เนื้องานกิจกรรม – ข้อแนะนำก่อนสมัคร
๑. จัดกิจกรรมวันเด็ก มอบความสุขให้แก่น้องๆ (เล่นเกมและซุ้มกิจกรรม )
๒. มอบทุนการศึกษาและของขวัญให้เด็กๆและ คณะครูอาสาผู้เสียสละ
๓. กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก (นอนอาคารดิน หรือ กางเต็นท์นอน อาบน้ำลำธาร ไร้สัญญาณโทรศัพท์ )
๔. กิจกรรมกลุ่ม แบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน รับฟัง
๕. ให้ความร่วมมือ และ ไม่เรื่องมาก
๖. งดสุรา สิ่งมึนเมา อบายมุข ทุกประเภท ตลอดงาน 

มีค่าใช้จ่าย

สมทบกิจกรรมท่านละ ๑,๔๔๐ บาท (1,440)
ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร
๑.ค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒. ค่าจ้างรถกระบะ นำเข้าพื้นที่
๓.ค่า อาหาร ๔ มื้อ
๔ สมทบทุน เลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ
๕. สมทบทุนการศึกษา
๖. สมทบทุน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าที่พัก
๗.ค่าสมทบทุนค่าอุปกรณ์ ซุ่มกิจกรรมวันเด็ก

ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3ljFZBHjDyeF3xNK4hCW_LPH78selgz2VVsT8R2xFkdpCQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved