ค่ายอาสาสร้างฝายชะลอรักษ์ (รุ่นฝายชะลอรักษ์โมเดล)

โครงการ อาสาพัฒนาชุมชน
วันเสาร์ที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๕ ม.ค.เวลา ๒๐.๓๐ น.)

 

สถานที่
     ๑.สถานที่นอนพักศาลาวัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม
     ๒.กิจกรรมเสริมโครงสร้างฝาย พื้นที่ชุมชน บ้านลิ้นช้าง ต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

เนื้องานกิจกรรม
     ๑.สร้างโมเดลฝายชะลอรักษ์ ที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติทั้งหมด
(คอกไม้ไผ่ หลักไม้ไผ่ มัดด้วยเชือกกล้วย กระสอบป่าน ตักทรายที่อยู่ในลำห้วยบรรจุกับสอบ เสริมโครงสร้างหลังเต่าด้วยหินใหญ่ เล็ก สลับกรวดทราย )
     ๒. นั่งรถกระบะของชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่สร้างฝาย
     ๓. แบ่งกลุ่มสร้างฝายบริเวณลำห้วยสาขา
     ๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
     ๕. อาสาสมัครสามารรถเตรียม สิ่งของมาร่วมถวายสังฆทาน ร่วมกันได้ตามความสะดวกครับผม 

***มีเซ็นรับรองชั่วโมงจิตอาสา ***

รับสมัครอาสา     จำนวน ๑๐๐ คน
เดินทางโดย       รถบัสพัดลม ๒ คัน

ค่าใช้จ่าย
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๓๕๐ บาท ( 350 บาท)
โดยแจกแจงดังนี
เป็นค่า เช่าเหมารถบัสพัดลม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำฝาย
ค่าเหมารถกระบะเข้าพื้นที่
ค่าวิทยากรและผู้ช่วยสร้างฝาย (ให้ค่าเดินทางชาวบ้านในพื้นที่ ที่มาช่วย)
สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟที่วัด 

กิจกรรมรุ่นนี้ขอเปิดรับอาสาที่เดินทางด้วยรถบัสเท่านั้น 
** ลงแรงลงเงินมาช่วยกันแบบประชาชนอาสาเพราะไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด **

ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdogSZ2N8eNJ6Z069aKTx18xzLY4EQQRtiTrDn9zkrw79i8Zw/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved