โครงการ : แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน


จัดโดย : อาสามาด้วยกัน
สถานที่ : โรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) ม. 4 บ้านบ้านโพธิ์ ต. บ้านนา อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา

จุดประสงค์
     โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) ได้จัดสร้างอาคารเรียนขึ้นมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนของครู และนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันอาคารยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
อาสามาด้วยกันจึงอาสาจัดกิจกรรม “แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน” โดยการทาสีอาคาร เพื่อให้อาคารดังกล่าวน่าใช้งาน และเหมาะแก่การใช้เรียนรู้ต่อไป

ช่วงเวลาทำกิจกรรม
วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 – 20.30 น. (เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ)

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายคนละ 590 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปพร้อมกับเรา / มีประกันการเดินทาง)
ค่าใช้จ่ายคนละ 450 บาท (สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง) สำหรับท่านที่เดินทางไปเอง เจอกันที่โรงเรียน วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) ม. 4 บ้านบ้านโพธิ์ ต. บ้านนา อ. มหาราช จ. พระนครศรีอยุธยา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
1. เน 087-677-6733
2. นิด 096-991-5500

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved