คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม ขอเชิญชวนแพทย์ผู้ที่มีจิตอาสา ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อน เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสิทนร์ ท้องสนามหลวง

     ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกพร้อมระบุวันเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์อาสาสมัครศิริราช ตั้งแต่วันนี้ – 22 ตุลาคม 2560

 

เวลาออกตรวจ แบ่งออกเป็น 2 รอบ

          รอบเช้า เวลา 08.00 -16.00 น.

          รอบบ่าย เวลา 16.00 – 20.00 น.

 

รับสมัครอาสา   รอบละ 1 คน รวม 2 วัน

มีบริการรถรับ - ส่ง  หน้าตึกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช

(ทั้งนี้ขอให้ผู้ร่วมออกหน่วยแพทย์ทุกคนพร้อมกันที่หน่วยรับ - ส่งต่อผู้ป่วยและหน่วยพยาบาล (Referral) ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 0 2419 9350 – 1

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved