อาสาล่องเรือเก็บขยะ ปลูกต้นลำพู พัฒนาลุ่มน้ำใจ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

สถานที่

     - ชุมชนตลาดน้ำทาค่า จ.สมุทรสงคราม

     - วัดศรีศรัทธาธรรม และ วัดนางตะเคียน

ความตั้งใจ

     ๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้านลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา
     ๒. คืนความสมบูรณ์ในเชิงระบบนิเวศให้กับชุมชนริมน้ำ
     ๓. ปลูกต้นลำพู เพื่อเป็นที่อยู่ให้กับหิ่งห้อย
     ๔. ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม

 

รับสมัครอาสา

จำนวน ๕๐ ท่าน  (กิจกรรมเหมาะสำหรับผู้มีอายุ 8 ปีขึ้นไป)

เดินทางโดย 

รถบัสพัดลม  และล่องเรือพาย  (ไม่รับเดินทางขับรถมาเอง)

จุดขึ้นรถ  

     - ปตท สนามเป้า ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร

     - ป้ายรถเมล์ บิ๊กซี พระราม ๒

 

ค่าใช้จ่าย
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๐๐ บาท (400 บาท)
โดยแจกแจงดังนี

     - สมทบทุน เหมารถบัสพัดลม

     - สมทบทุน ค่าเรือพาย

     - สมทบทุน ต้นกล้าลำพู

     - สมทบทุน สวัสดิการอาหารน้ำดื่มมื้อกลางวัน

     - สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์

     - สมทบทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

ใบสมัครกิจกรรม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsc36C4V9tBxzi-75yGAYnC82vlSVfOSkbEB1Nml9L4nNHA/viewform

สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved