อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล (ปลูกป่าชายเลน) 

ทำความสะอาดบ้านเต่าทะเล รุ่น 1 

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  

วันที่ 18 - 19  มีนาคม  2560 

     หลัง จากที่ ทีมงานบ้านดินไทย หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายจิตอาสา ได้จัดกิจกรรม อาสาสมัคร ช่วย อนุรักษ์ธรรมชาติในหลาย กิจกรรมที่ผ่านมา เช่น โครงการปลูกป่าสร้างฝาย ไทยประจัน ราชบุรี   โครงการปลูกป่าให้ช่าง กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันต์ โครงการอาสาช่วยปลูกปะการัง ตามแนวพ่อหลวง ฯลฯ ตลอดจนโครงการที่ช่วยเหลือสังคม เช่น โครงการอาสาสร้างศูนย์เรียนรู้ดินและปลูกปะการัง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับอย่างดีจาก อาสาสมัครทั่วไป มีอาสาสมัคร  เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง จนบางกิจกรรมต้องเปิดหลายรอบ ซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ในเรื่องงานอาสาสมัคร

สวัสดิการ

     1. เสื้ออาสาบ้านดินไทย

     2. รถรับส่ง จาก กทม – จุดทำกิจกรรม

     3. ห้องพักรวม แอร์

     4. ค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมทั้งหมด

     5. กล้องถ่ายรูป (มีสต๊าฟเก็บภาพประทับใจให้)

     6. ค่าประกันอุบัติเหตุท่านละ 100,000 บาท

     7. อาหาร   4   มื้อ

สิ่งที่ควรนำไปด้วย

     1. เสื้อเปลี่ยน  2-3 ชุด

     2. หมวก

     3. รองเท้าสวมสบาย ( ไม่ใช่รองเท้าผ้าใบ)

     4. ของใช้ส่วนตัว

     5. ยาประจำตัว

สนใจสมัคร  สามารถลงทะเบียนได้โดย  กรอกข้อความและ กดส่งได้เลย 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLrEzTfAd3m4CDW2Si4Y8I0nSM6h_o8e5A6nOO3N_AwM_QjA/viewform

ค่าใช้จ่าย     

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 086 770 2233 

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved