วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล รับอาสาสมัคร ช่วยในงานประกวดอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม2560 เวลา 07.00 - 17.00 น.

ลักษณะงาน
     ทำหน้าที่ดูแลนักเรียนตาบอดจากโรงเรียนต่างๆที่มาเข้าประกวด
เช่น ดูแลเรื่องจัดของว่างและอาหารให้น้อง พาไปแข่งขันตามห้องต่างๆ จัดคิวพาน้องเข้าห้องประกวดเป็นต้น
ประชุมทีมชี้แจงรายละเอียด วันพุธที่ 18 ม.ค.2560 เวลา 14.00
ณ ห้องอาสาสมัคร ชั้น1 ข้างห้องพยาบาล MU health ตึก MLC

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล

รับสมัครจำนวน 15 คน **(เฉพาะนศ.มหิดล) **
มีค่าตอบแทน 200 บาท และชม.กิจกรรม 6 ชม.


สามารถสมัครได้ที่
https://goo.gl/RtmbtF
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่

คุณณุช โทร 089-067-2999
 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.facebook.com/MahidolVolunteerNetwork

ขอบคุณภาพจาก

http://teen.mthai.com/variety/98305.html

www.cfbt.or.th/roiet/gallery/detail/3547

หมายเหตุ

* ผู้สมัครควรเข้าร่วมในการประชุมเพื่อการเตรียมงานก่อนดำเนินงาน * กรณีที่มีผู้สมัครมามากกว่า15คน คนที่16-30เป็นติดสำรองนะคะ ถ้าตัวจริงไม่ว่าง หรือไปประชุมทีมเตรียมความพร้อมไม่ได้ เราจะเรียกสำรองไปแทนทันทีค่ะ

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved