คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ศิริราชจิตอาสา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ณ โรงพยาบาลมหาราช  จ.นครศรีธรรมราช

(ปฎิบัติงานในพื้นที่ 5 วัน / 1 ผลัด)

รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ - 31 มกราคม 2560 

 

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

คุณอุ่นเรือน 

โทร. 0 2419 6907

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved