รับสมัครบุคลากรคณะฯและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร

“อาสาใส่ซองส่งความสุข”

     เนื่องในช่วงนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขของประชาชนชาวไทย ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลจึงอยากส่งมอบความสุขให้กับผู้บริหาร ผู้อุปการะคุณ และภาคีเครือข่ายที่ดีเสมอมาต่อโรงพยาบาลศิริราช ผ่านในรูปแบบ ส.ค.ส. แต่ในขณะนี้จำนวน ส.ค.ส.มีจำนวนมากและผู้ที่ทำการใส่ซองมีจำนวนน้อย จึงอยากรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครใส่ซองส่งความสุข จำนวนมาก มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุด) ณ งานกิจกรรมเพื่อสังคม อาคารชัยนาทนเรนทรานุสรณ์ ชั้น 1 (OPD เก่า) โรงพยาบาลศิริราช

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 0 2419 9350

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved