เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผศ.พญ.เบญจาภา  เขียวหวาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงบุคลากรและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์อาสาสมัครศิริราช ภายใต้การดำเนินงานของงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ร่วมพิธีเปิดในกิจกรรม “อาสาสมัครพัฒนาคูคลอง ในเขตบางกอกน้อย” ซึ่งเป็นกิจกรรมการขุดลอกคูคลอง ทำความสะอาด ทาสี และปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณคลองบางขุนนนท์ ด้านหลังสำนักงานประปา สาขาบางกอกน้อย ดำเนินการโดยฐานทัพเรือกรุงเทพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล การประปานครหลวง สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตบางกอกน้อย ประชาชนจิตอาสา และอาสาสมัครโดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช ซึ่งทางคณะฯขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การตอบรับและร่วมแรงร่วมใจทำให้งานสำเร็จลงได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะกลับมาร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมต่อๆไป

 

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครกิจกรรมโดยมีขั้นตอนดังนี้

สำหรับผู้ที่ไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก
     1. เข้าสู่เว็บไซต์ Google ค้นหาคำว่า "ศูนย์อาสาสมัครศิริราช" แล้วเข้าสู่หน้าสมัครสมาชิก
     2. รอรับ E-mail ยืนยัน ภายใน 48 ชม.
     3. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสที่ได้รับจาก E-mail ของท่าน
     4. เลือกกิจกรรม รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมาย ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved