ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ขอเชิญบุคลากรชาวศิริราชและบุคคลที่สนใจร่วมปันน้ำใจให้น้องโรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง จังหวัดสุรินทร์

     โดยการบริจาคสิ่งของคนละเล็กละน้อย เพื่อมอบให้สู่น้องๆได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปซึ่งมีรายละเอียดอุปกรณ์ที่ต้องการดังนี้

1. อุปกรณ์การศึกษาฯ เช่น  หนังสือเรียน หนังสือทั่วไป ไม้บรรทัด สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ

2. อุปกรณ์กีฬา เช่น  ลูกฟุตบอล ลูกวอลเลย์บอล ลูกปิงปอง ไม้ปิงปอง โต๊ะปิงปอง ไม้แบต ลูกแบต ไม้ดรัมเมเยอร์ ฯลฯ

และได้ปิดการรับบริจาคในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 พร้อมทั้งส่งสิ่งของให้กับทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

ในนามศูนย์อาสาสมัครศิริราช ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมและนำของมามอบให้แก่น้องๆ

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved