ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราช งานกิจกรรมเพื่อสังคม ได้ประกาศรับสมัครอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมฟื้นฟู พัฒนาแม่น้ำคูคลองพร้อมทั้งรณรงค์เพื่อตระหนักในการดูแลรักษา ในกิจกรรมฟื้นฟู คูคลองวัดไชยทิศ - พัฒนาคูคลองในเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.30 – 13.00 น. ณ ริมคลองวัดไชยทิศ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย

โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลคูคลอง

2. เก็บขยะ และวัชพืชริมคลองวัดไชยทิศ

3. ทาสีกำแพงวัดไชยทิศ

     ขณะนี้กิจกรรมได้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาสาสมัครศิริราช และประชาชนทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมและทำให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี และต้องขออภัยหากมีข้อผิดพลาดบางประการที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจและหวังว่าในการจัดกิจกรรมในครั้งหน้าจะมีผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างหนาแน่นเช่นนี้

     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โดยศูนย์อาสาสมัครศิริราชขอขอบพระคุณทุกท่านจากใจจริง

© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved