ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน

เปิดรับอาสา : 25 เมษายน 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาเก็บขยะ น้ำตกเขาชะเมา ล่องเรือลอดถ้ำเขาประทุน

เปิดรับอาสา : 25 เมษายน 2561 ถึง 25 สิงหาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาทำโป่ง+ปลูกป่า+สร้างฝาย(หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เปิดรับอาสา : 10 เมษายน 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


แบกเป้อาสาพี่ช่วยน้อง ปันสิ่งของ ทาสีอาคารเรียน

เปิดรับอาสา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดรับอาสา


อาสาปลูกป่า ชมทุ่งดอกกระเจียว ดูวิถีชาวญัฮกรุ

เปิดรับอาสา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กรกฎาคม 2561

เปิดรับอาสาอาสาแต่งโอ่งน้ำใจช่วยภัยพิบัติ

เปิดรับอาสา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดรับอาสา


ค่ายเขลางค์นครอาสา คนสร้างฝายให้ช้าง จ.ลำปาง

เปิดรับอาสา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดรับอาสา


นอนรถไฟ ล่องแพ ไปทาสี – เปลี่ยนแท็งก์น้ำ

เปิดรับอาสา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาช่วยงานประเพณีพระเหยียบกระเหรี่ยง เรียนรู้วิถีชาวไททรงดำ

เปิดรับอาสา : 24 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved