อาสาปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

เปิดรับอาสา : 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 3 สิงหาคม 2561

ปิดรับอาสา


“อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 1”

เปิดรับอาสา : 11 กรกฎาคม 2561 ถึง 17 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)

เปิดรับอาสา : 18 มิถุนายน 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง

เปิดรับอาสา : 18 มิถุนายน 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสร้างกุฎิดิน ถวายวัดเขาโป่งนก

เปิดรับอาสา : 18 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน

เปิดรับอาสา : 25 เมษายน 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาเก็บขยะ น้ำตกเขาชะเมา ล่องเรือลอดถ้ำเขาประทุน

เปิดรับอาสา : 25 เมษายน 2561 ถึง 25 สิงหาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาทำโป่ง+ปลูกป่า+สร้างฝาย(หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เปิดรับอาสา : 10 เมษายน 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


แบกเป้อาสาพี่ช่วยน้อง ปันสิ่งของ ทาสีอาคารเรียน

เปิดรับอาสา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดรับอาสา


อาสาปลูกป่า ชมทุ่งดอกกระเจียว ดูวิถีชาวญัฮกรุ

เปิดรับอาสา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved