อาสาใส่ซองส่งความสุข สคส. ปีใหม่ ปี 2562

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครร่วมกิจกรรม “Big Cleaning ถนนวังหลัง”

เปิดรับอาสา : 26 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 3 มีนาคม 2562

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครตัดเย็บถุงผ้า

เปิดรับอาสา : 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 มีนาคม 2562

เปิดรับอาสา


ขยายเวลารับอาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคอง)

เปิดรับอาสา : 31 มกราคม 2562 ถึง 24 ธันวาคม 2562

เปิดรับอาสา


ดนตรีจิตอาสา แว่วหวานตำนานนีย์เพลินเพลง ครั้งที่3

เปิดรับอาสา : 23 มกราคม 2562 ถึง 24 มกราคม 2562

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนมกราคม"

เปิดรับอาสา : 10 มกราคม 2562 ถึง 23 มกราคม 2562

ปิดรับอาสา


ดนตรีจิตอาสา กล่อมดวงใจ ครั้งที่ 2

เปิดรับอาสา : 7 มกราคม 2562 ถึง 7 มกราคม 2562

ปิดรับอาสา


ปั่น ปลูก ปั้น หาRC ทำผ้ามัดย้อม คืนสายน้ำบางกะเจ้า

เปิดรับอาสา : 4 มกราคม 2562 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562

ปิดรับอาสา


ร่วมฟังการขับร้องประสานเสียง โดยเยาวชนจิตอาสา

เปิดรับอาสา : 28 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562

ปิดรับอาสา


ดนตรีจิตอาสากลุ่ม"ขับร้องด้วยใจให้ด้วยรัก ครั้งที่ 6"

เปิดรับอาสา : 26 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved