อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนตุลาคม"

เปิดรับอาสา : 24 กันยายน 2561 ถึง 3 ตุลาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครทาสีรอบรั้วศิริราช

เปิดรับอาสา : 7 กันยายน 2561 ถึง 9 กันยายน 2561

ปิดรับอาสา


โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนกันยายน

เปิดรับอาสา : 4 กันยายน 2561 ถึง 29 กันยายน 2561

เปิดรับอาสา


อาสาใส่ซอง "วันมหิดล ประจำปี 2561"

เปิดรับอาสา : 24 สิงหาคม 2561 ถึง 21 กันยายน 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยดูแลผ้า เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

เปิดรับอาสา : 3 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

ปิดรับอาสา


โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนสิงหาคม

เปิดรับอาสา : 23 กรกฎาคม 2561 ถึง 25 สิงหาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการบางกอกน้อยโมเดล (รับเฉพาะบุคลากร)

เปิดรับอาสา : 10 กรกฎาคม 2561 ถึง 18 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครพัฒนาคูคลองเขตบางกอกน้อย(สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

เปิดรับอาสา : 4 กรกฎาคม 2561 ถึง 7 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


กิจกรรมปรับภูมิทัศน์คลองวัดไชยทิศ ครั้งที่ 2

เปิดรับอาสา : 22 พฤษภาคม 2561 ถึง 4 มิถุนายน 2561

ปิดรับอาสา


ครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนมิถุนายน

เปิดรับอาสา : 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 24 มิถุนายน 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved