อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนธันวาคม"

เปิดรับอาสา : 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 19 ธันวาคม 2561

เปิดรับอาสา


ดนตรีอาสากลุ่ม "กล่อมดวงใจ"

เปิดรับอาสา : 9 พฤศจิกายน 2561 ถึง 15 พฤศจิกายน 2561

เปิดรับอาสา


ขับร้องด้วยใจให้ด้วยรัก

เปิดรับอาสา : 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 1 พฤศจิกายน 2561

ปิดรับอาสาอาสาสมัคร“ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์”

เปิดรับอาสา : 2 ตุลาคม 2561 ถึง 9 ตุลาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนตุลาคม"

เปิดรับอาสา : 24 กันยายน 2561 ถึง 3 ตุลาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครทาสีรอบรั้วศิริราช

เปิดรับอาสา : 7 กันยายน 2561 ถึง 9 กันยายน 2561

ปิดรับอาสา


โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนกันยายน

เปิดรับอาสา : 4 กันยายน 2561 ถึง 29 กันยายน 2561

ปิดรับอาสา


อาสาใส่ซอง "วันมหิดล ประจำปี 2561"

เปิดรับอาสา : 24 สิงหาคม 2561 ถึง 21 กันยายน 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครช่วยดูแลผ้า เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

เปิดรับอาสา : 3 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved