ครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนมิถุนายน

เปิดรับอาสา : 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 24 มิถุนายน 2561

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561

เปิดรับอาสา : 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 25 พฤษภาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561

เปิดรับอาสา : 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 23 พฤษภาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561

เปิดรับอาสา : 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" เดือนพฤษภาคม

เปิดรับอาสา : 4 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" เดือนเมษายน

เปิดรับอาสา : 4 เมษายน 2561 ถึง 17 เมษายน 2561

ปิดรับอาสา


ปรับภูมิทัศน์ ริมคลองทรงเทวดา

เปิดรับอาสา : 16 มีนาคม 2561 ถึง 25 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


ทำความสะอาดถิ่นฐานประวัติศาสตร์ย่านการค้า (วังหลัง)

เปิดรับอาสา : 13 มีนาคม 2561 ถึง 16 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล"

เปิดรับอาสา : 5 มีนาคม 2561 ถึง 28 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครพัฒนาคูคลอง ในเขตบางกอกน้อย

เปิดรับอาสา : 16 มกราคม 2561 ถึง 25 มกราคม 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved