อาสาใส่ซองส่งความสุข สคส. ปีใหม่ ปี 2562

เปิดรับอาสา : 21 พฤศจิกายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนมกราคม"

เปิดรับอาสา : 10 มกราคม 2562 ถึง 23 มกราคม 2562

เปิดรับอาสา


ดนตรีจิตอาสา กล่อมดวงใจ ครั้งที่ 2

เปิดรับอาสา : 7 มกราคม 2562 ถึง 7 มกราคม 2562

ปิดรับอาสา


ปั่น ปลูก ปั้น หาRC ทำผ้ามัดย้อม คืนสายน้ำบางกะเจ้า

เปิดรับอาสา : 4 มกราคม 2562 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดรับอาสา


ร่วมฟังการขับร้องประสานเสียง โดยเยาวชนจิตอาสา

เปิดรับอาสา : 28 ธันวาคม 2561 ถึง 2 มกราคม 2562

ปิดรับอาสา


ดนตรีจิตอาสากลุ่ม"ขับร้องด้วยใจให้ด้วยรัก ครั้งที่ 6"

เปิดรับอาสา : 26 ธันวาคม 2561 ถึง 3 มกราคม 2562

ปิดรับอาสา


อาสาสมัคร Safety for my patients (อาสาประคอง) 

เปิดรับอาสา : 21 ธันวาคม 2561 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดรับอาสา


กลุ่มดนตรีอาสา "แว่วหวาน ตำนานนีย์เพลินเพลง" ครั้งที่ 2

เปิดรับอาสา : 20 ธันวาคม 2561 ถึง 27 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


กลุ่มดนตรีอาสา "แว่วหวาน ตำนานนีย์เพลินเพลง"

เปิดรับอาสา : 22 พฤศจิกายน 2561 ถึง 22 พฤศจิกายน 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนธันวาคม"

เปิดรับอาสา : 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 19 ธันวาคม 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved