เปิดรับอาสาสมัคร ในงาน Good Society Expo 2017

เปิดรับอาสา : 26 เมษายน 2560 ถึง 8 มิถุนายน 2560

ปิดรับอาสา


ปลูกต้นไม้ ลอกฝาย ลอยน้ำ

เปิดรับอาสา : 26 เมษายน 2560 ถึง 22 มิถุนายน 2560

ปิดรับอาสา


ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมถวายอาลัยแด่พ่อ

เปิดรับอาสา : 20 เมษายน 2560 ถึง 20 พฤษภาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาล่องเรือเก็บขยะ ปลูกต้นลำพู พัฒนาลุ่มน้ำใจ

เปิดรับอาสา : 24 มีนาคม 2560 ถึง 23 เมษายน 2560

ปิดรับอาสารับบริจาคเลือด กรุ๊ป A เป็นจำนวนมาก

เปิดรับอาสา : 20 มีนาคม 2560 ถึง 20 เมษายน 2560

ปิดรับอาสา


รับบริจาคโลหิต โดยเฉพาะกรุ๊ป A

เปิดรับอาสา : 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 16 มีนาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาทาสี โรงเรียนบ้านปากนาสวน

เปิดรับอาสา : 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 8 กรกฎาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาพิทักษ์ชายฝั่งทะเล (ปลูกป่าชายเลน)

เปิดรับอาสา : 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 18 มีนาคม 2560

ปิดรับอาสา


จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ อช.รามคำแหง สุโขทัย รุ่น ๒

เปิดรับอาสา : 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 7 เมษายน 2560

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved