โครงการอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ ให้ทะเลไทย

เปิดรับอาสา : 22 กรกฎาคม 2559 ถึง 28 สิงหาคม 2559

ปิดรับอาสา


รับอาสาสมัคร ร่วมทำธงวันมหิดล ปี 2559

เปิดรับอาสา : 13 กรกฎาคม 2559 ถึง 24 กันยายน 2559

ปิดรับอาสา


ค่ายอาสา ซับน้ำตาน้อง

เปิดรับอาสา : 5 กรกฎาคม 2559 ถึง 10 สิงหาคม 2559

ปิดรับอาสา


สร้างฝาย นอนแพ แช่น้ำ

เปิดรับอาสา : 5 กรกฎาคม 2559 ถึง 22 กันยายน 2559

ปิดรับอาสา


รวมพลฅนอาสาเก็บขยะอ่าวคุ้งกระเบน

เปิดรับอาสา : 16 มิถุนายน 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2559

ปิดรับอาสา


รวมพลฅนอาสาเก็บขยะหาดบางแสน

เปิดรับอาสา : 16 มิถุนายน 2559 ถึง 2 กรกฎาคม 2559

ปิดรับอาสา


อาสาทำโป่งเทียม

เปิดรับอาสา : 2 มิถุนายน 2559 ถึง 5 สิงหาคม 2559

ปิดรับอาสา


อาสาปลูกแฝกภาวนา หญ้ามหัศจรรย์

เปิดรับอาสา : 2 มิถุนายน 2559 ถึง 16 กรกฎาคม 2559

ปิดรับอาสา


จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ ปลูกต้นลำพู พัฒนาลุ่มน้ำใจ

เปิดรับอาสา : 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 12 มิถุนายน 2559

ปิดรับอาสา


รับบริจาคเลือดที่โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปี ชั้น 3

เปิดรับอาสา : 13 พฤษภาคม 2559 ถึง 31 พฤษภาคม 2559

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved