จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ จ.สระบุรี (8 มกราคม)

เปิดรับอาสา : 22 ธันวาคม 2559 ถึง 7 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาวันเด็ก(ย้อนหลัง) แบกฝันปันยิ้ม

เปิดรับอาสา : 22 ธันวาคม 2559 ถึง 20 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


ค่ายอาสา ลัดน่านฟ้ามาหาน้อง

เปิดรับอาสา : 22 ธันวาคม 2559 ถึง 19 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ อช.รามคำแหง สุโขทัย

เปิดรับอาสา : 6 ธันวาคม 2559 ถึง 20 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


จิตอาสาออกโรงทานการกุศล( โรงทานอนุรักษ์สิ่งดีงาม )

เปิดรับอาสา : 6 ธันวาคม 2559 ถึง 25 ธันวาคม 2559

ปิดรับอาสา


เปิดรับสมัครอาสาสมัครร่วมกิจกรรม “ศิริอาสา - อาสานี้เพื่อพ่อ”

เปิดรับอาสา : 23 พฤศจิกายน 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสาอาสาสองมือฟั่น ปั้นฝายมีชีวิตเพื่อพ่อ

เปิดรับอาสา : 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 1 ธันวาคม 2559

ปิดรับอาสา


จิตอาสา ยิงเมล็ดพันธุ์พืช เขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี

เปิดรับอาสา : 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 19 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

เปิดรับอาสา : 27 ตุลาคม 2559 ถึง 11 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved