อาสาสองมือฟั่น ปั้นฝายมีชีวิตเพื่อพ่อ

เปิดรับอาสา : 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 1 ธันวาคม 2559

ปิดรับอาสา


จิตอาสา ยิงเมล็ดพันธุ์พืช เขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี

เปิดรับอาสา : 3 พฤศจิกายน 2559 ถึง 19 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

เปิดรับอาสา : 27 ตุลาคม 2559 ถึง 11 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสา


รับสมัครแพทย์จิตอาสา

เปิดรับอาสา : 21 ตุลาคม 2559 ถึง 21 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครอาสาสมัครร่วมทำโบว์ไว้อาลัย

เปิดรับอาสา : 19 ตุลาคม 2559 ถึง 20 ตุลาคม 2559

ปิดรับอาสา


รับอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 59

เปิดรับอาสา : 11 ตุลาคม 2559 ถึง 4 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสา


อาสาเก็บขยะ ล้างเกาะ ณ เกาะล้าน

เปิดรับอาสา : 11 ตุลาคม 2559 ถึง 26 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสา


โรงพยาบาลศิริราช รับบริจาคโลหิต โดยเพราะกรุ๊ป O

เปิดรับอาสา : 5 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ปิดรับอาสา


อาสาส่งมอบเสบียงหน่วยลาดตระเวนไพร

เปิดรับอาสา : 30 กันยายน 2559 ถึง 5 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสา


จิตอาสาแบกไม้กวาด ถวาย ๙ วัด จ.ปทุมธานี (๙ ตุลาคม)

เปิดรับอาสา : 30 กันยายน 2559 ถึง 8 ตุลาคม 2559

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved