แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน

เปิดรับอาสา : 10 ตุลาคม 2560 ถึง 24 พฤศจิกายน 2560

ปิดรับอาสา


อาสา ฅนทาสีรั้ววัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

เปิดรับอาสา : 10 ตุลาคม 2560 ถึง 2 พฤศจิกายน 2560

ปิดรับอาสา


ปลูกหน่อกล้วย ให้พี่ช้าง อิ่มท้อง

เปิดรับอาสา : 6 กันยายน 2560 ถึง 6 ตุลาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เปิดรับอาสา : 6 กันยายน 2560 ถึง 7 ตุลาคม 2560

ปิดรับอาสา


กิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์ และยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

เปิดรับอาสา : 22 สิงหาคม 2560 ถึง 9 กันยายน 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครอาสาสมัครประจำบูธนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธานพระภูมิพล”

เปิดรับอาสา : 10 สิงหาคม 2560 ถึง 14 กันยายน 2560

ปิดรับอาสาค่ายทำความสะอาดมัสยิด ศึกษาวิถีชุมชน

เปิดรับอาสา : 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 9 สิงหาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาสร้างสวนนก ณ หน่วยช่วยเหลือนกป่า

เปิดรับอาสา : 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 23 กันยายน 2560

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซองเชิญชวนบริจาคเนื่องในวันมหิดล 2560

เปิดรับอาสา : 25 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 สิงหาคม 2560

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved