รับสมัครแพทย์จิตอาสา

เปิดรับอาสา : 13 มิถุนายน 2560 ถึง 22 ตุลาคม 2560

ปิดรับอาสาโครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด 

เปิดรับอาสา : 31 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 กรกฎาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาลงแฮงปักดำ นั่งขำ ชิมกาแฟ

เปิดรับอาสา : 31 พฤษภาคม 2560 ถึง 27 กรกฎาคม 2560

ปิดรับอาสา


กิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแกลบ เขตบางกอกน้อย

เปิดรับอาสา : 5 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 พฤษภาคม 2560

ปิดรับอาสา


โครงการปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง จังหวัดสุรินทร์

เปิดรับอาสา : 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

ปิดรับอาสา


เปิดรับอาสาสมัคร ในงาน Good Society Expo 2017

เปิดรับอาสา : 26 เมษายน 2560 ถึง 8 มิถุนายน 2560

ปิดรับอาสา


ปลูกต้นไม้ ลอกฝาย ลอยน้ำ

เปิดรับอาสา : 26 เมษายน 2560 ถึง 22 มิถุนายน 2560

ปิดรับอาสา


ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมถวายอาลัยแด่พ่อ

เปิดรับอาสา : 20 เมษายน 2560 ถึง 20 พฤษภาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาล่องเรือเก็บขยะ ปลูกต้นลำพู พัฒนาลุ่มน้ำใจ

เปิดรับอาสา : 24 มีนาคม 2560 ถึง 23 เมษายน 2560

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved