อาสาทำดี ลุยโคลน ปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่ ป่าชายเลน ณ ปากแม่น้ำสมุทรสงคราม

เปิดรับอาสา : 2 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2560

ปิดรับอาสา


สถานฯ ปันสื่อ (ครั้งที่ 3) ปี 2560

เปิดรับอาสา : 31 มกราคม 2560 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2560

ปิดรับอาสา


รับอาสาสมัคร ช่วยในงานประกวดอ่าน-เขียนอักษรเบรลล์ (เฉพาะนศ.มหิดล)

เปิดรับอาสา : 13 มกราคม 2560 ถึง 23 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครแพทย์ศิริราชจิตอาสา "ด่วน"

เปิดรับอาสา : 11 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ศิริราชรวมน้ำใจ สู่ภาคใต้"

เปิดรับอาสา : 11 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครอาสา “อาสาใส่ซองส่งความสุข”

เปิดรับอาสา : 9 มกราคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาสมัคร รณรงค์เก็บขยะ เขตโบราณสถาน จ.ลพบุรี

เปิดรับอาสา : 27 ธันวาคม 2559 ถึง 28 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ จ.สระบุรี (8 มกราคม)

เปิดรับอาสา : 22 ธันวาคม 2559 ถึง 7 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาวันเด็ก(ย้อนหลัง) แบกฝันปันยิ้ม

เปิดรับอาสา : 22 ธันวาคม 2559 ถึง 20 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


ค่ายอาสา ลัดน่านฟ้ามาหาน้อง

เปิดรับอาสา : 22 ธันวาคม 2559 ถึง 19 มกราคม 2560

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved