โรงพยาบาลศิริราช รับบริจาคโลหิต โดยเพราะกรุ๊ป O

เปิดรับอาสา : 5 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

ปิดรับอาสา


อาสาส่งมอบเสบียงหน่วยลาดตระเวนไพร

เปิดรับอาสา : 30 กันยายน 2559 ถึง 5 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสา


จิตอาสาแบกไม้กวาด ถวาย ๙ วัด จ.ปทุมธานี (๙ ตุลาคม)

เปิดรับอาสา : 30 กันยายน 2559 ถึง 8 ตุลาคม 2559

ปิดรับอาสา


รับสมัครเป็นผู้ปกครองจำลอง ในงานอบรมวิทยากรเทคนิคการปรับพฤติกรรมเด็ก

เปิดรับอาสา : 1 กันยายน 2559 ถึง 20 กันยายน 2559

ปิดรับอาสา


รับสมัครอาสาช่วยใส่ซองเชิญชวนบริจาคเนื่องในวันมหิดล 2559

เปิดรับอาสา : 17 สิงหาคม 2559 ถึง 26 สิงหาคม 2559

ปิดรับอาสา


กิจกรรมสุข(ศุกร์)ใจอาสา ขุดลอกคลองสัญจรสาธารณะ

เปิดรับอาสา : 17 สิงหาคม 2559 ถึง 23 กันยายน 2559

ปิดรับอาสา


รับอาสา ฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)

เปิดรับอาสา : 15 สิงหาคม 2559 ถึง 2 กันยายน 2559

ปิดรับอาสาอาสาสร้างอุโบสถดิน (รุ่น 7) วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 59 (ไปน่านกัน)

เปิดรับอาสา : 10 สิงหาคม 2559 ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

ปิดรับอาสา


ยางยืดผูกโบว์เพื่อแม่

เปิดรับอาสา : 8 สิงหาคม 2559 ถึง 13 สิงหาคม 2559

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved