อาสาปลูกป่าพิทักษ์ยอดเขาเทวดา เรียนรู้หมู่บ้านแย้

เปิดรับอาสา : 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 ธันวาคม 2560

เปิดรับอาสา


อาสาศึกษา และ รักษาป่าชายเลนผืนสุดท้าย ที่เกาะนก บางปะกง

เปิดรับอาสา : 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 ธันวาคม 2560

เปิดรับอาสา


อาสาสมัคร รณรงค์เก็บขยะ เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

เปิดรับอาสา : 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 2 ธันวาคม 2560

ปิดรับอาสา


เก็บขยะพิทักษ์ภูชี้ฟ้า-ดอยแม่สลอง

เปิดรับอาสา : 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560

ปิดรับอาสา


แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน

เปิดรับอาสา : 10 ตุลาคม 2560 ถึง 24 พฤศจิกายน 2560

ปิดรับอาสา


อาสา ฅนทาสีรั้ววัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

เปิดรับอาสา : 10 ตุลาคม 2560 ถึง 2 พฤศจิกายน 2560

ปิดรับอาสา


ปลูกหน่อกล้วย ให้พี่ช้าง อิ่มท้อง

เปิดรับอาสา : 6 กันยายน 2560 ถึง 6 ตุลาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาสร้างศาลาดิน ให้กับวัดเขาโป่งนก อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

เปิดรับอาสา : 6 กันยายน 2560 ถึง 7 ตุลาคม 2560

ปิดรับอาสา


กิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์ และยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

เปิดรับอาสา : 22 สิงหาคม 2560 ถึง 9 กันยายน 2560

ปิดรับอาสา© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved