รับสมัครอาสาช่วยงานจัดภัตตาหารและประเคนภัตราหารเช้า

เปิดรับอาสา : 10 ตุลาคม 2560 ถึง 12 ตุลาคม 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครอาสาสมัครประจำบูธนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธานพระภูมิพล”

เปิดรับอาสา : 10 สิงหาคม 2560 ถึง 14 กันยายน 2560

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซองเชิญชวนบริจาคเนื่องในวันมหิดล 2560

เปิดรับอาสา : 25 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 สิงหาคม 2560

ปิดรับอาสา


กิจกรรม " ฟื้นฟูคูคลองวัดไชยทิศ - พัฒนาคูคลองในเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 2 "

เปิดรับอาสา : 7 กรกฎาคม 2560 ถึง 19 กรกฎาคม 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครแพทย์จิตอาสา

เปิดรับอาสา : 13 มิถุนายน 2560 ถึง 22 ตุลาคม 2560

เปิดรับอาสากิจกรรมจัดเก็บกิ่งไม้ ขยะ และปรับภูมิทัศน์ ริมคลองแกลบ เขตบางกอกน้อย

เปิดรับอาสา : 5 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 พฤษภาคม 2560

ปิดรับอาสา


โครงการปันน้ำใจให้น้อง โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง จังหวัดสุรินทร์

เปิดรับอาสา : 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

ปิดรับอาสา


ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ น้อมถวายอาลัยแด่พ่อ

เปิดรับอาสา : 20 เมษายน 2560 ถึง 20 พฤษภาคม 2560

ปิดรับอาสา


รับบริจาคเลือด กรุ๊ป A เป็นจำนวนมาก

เปิดรับอาสา : 20 มีนาคม 2560 ถึง 20 เมษายน 2560

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved