กิจกรรม " ฟื้นฟูคูคลองวัดไชยทิศ - พัฒนาคูคลองในเขตบางกอกน้อย ครั้งที่ 2 "

เปิดรับอาสา : 7 กรกฎาคม 2560 ถึง 19 กรกฎาคม 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครแพทย์จิตอาสา

เปิดรับอาสา : 13 มิถุนายน 2560 ถึง 22 ตุลาคม 2560

ปิดรับอาสา


โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด 

เปิดรับอาสา : 31 พฤษภาคม 2560 ถึง 18 กรกฎาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาลงแฮงปักดำ นั่งขำ ชิมกาแฟ

เปิดรับอาสา : 31 พฤษภาคม 2560 ถึง 27 กรกฎาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาทาสี โรงเรียนบ้านปากนาสวน

เปิดรับอาสา : 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 8 กรกฎาคม 2560

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved