อาสาปลูกป่าพิทักษ์ยอดเขาเทวดา เรียนรู้หมู่บ้านแย้

เปิดรับอาสา : 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 ธันวาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาศึกษา และ รักษาป่าชายเลนผืนสุดท้าย ที่เกาะนก บางปะกง

เปิดรับอาสา : 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 27 ธันวาคม 2560

ปิดรับอาสา


เก็บขยะพิทักษ์ภูชี้ฟ้า-ดอยแม่สลอง

เปิดรับอาสา : 14 พฤศจิกายน 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560

ปิดรับอาสา© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved