ค่ายทำความสะอาดมัสยิด ศึกษาวิถีชุมชน

เปิดรับอาสา : 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 9 สิงหาคม 2560

ปิดรับอาสา


อาสาสร้างสวนนก ณ หน่วยช่วยเหลือนกป่า

เปิดรับอาสา : 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 23 กันยายน 2560

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครใส่ซองเชิญชวนบริจาคเนื่องในวันมหิดล 2560

เปิดรับอาสา : 25 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 สิงหาคม 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครแพทย์จิตอาสา

เปิดรับอาสา : 13 มิถุนายน 2560 ถึง 22 ตุลาคม 2560

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved