อาสาปลูกป่า ชมทุ่งดอกกระเจียว ดูวิถีชาวญัฮกรุ

เปิดรับอาสา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสานอนรถไฟ ล่องแพ ไปทาสี – เปลี่ยนแท็งก์น้ำ

เปิดรับอาสา : 7 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาช่วยงานประเพณีพระเหยียบกระเหรี่ยง เรียนรู้วิถีชาวไททรงดำ

เปิดรับอาสา : 24 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved