กิจกรรมเดินป่าเชิงอนุรักษ์ และยิงหนังสติ๊กปลูกป่า

เปิดรับอาสา : 22 สิงหาคม 2560 ถึง 9 กันยายน 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครอาสาสมัครประจำบูธนิทรรศการ “ตามรอยพระราชปณิธานพระภูมิพล”

เปิดรับอาสา : 10 สิงหาคม 2560 ถึง 14 กันยายน 2560

ปิดรับอาสาอาสาสร้างสวนนก ณ หน่วยช่วยเหลือนกป่า

เปิดรับอาสา : 27 กรกฎาคม 2560 ถึง 23 กันยายน 2560

ปิดรับอาสา


รับสมัครแพทย์จิตอาสา

เปิดรับอาสา : 13 มิถุนายน 2560 ถึง 22 ตุลาคม 2560

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved