อาสาใส่ซองส่งความสุข ปี 2561

เปิดรับอาสา : 27 ธันวาคม 2560 ถึง 11 มกราคม 2561

ปิดรับอาสา


ค่ายอาสาสร้างสุข ( รอยยิ้มวันเด็ก เมืองน่านน่ะสิ ) 

เปิดรับอาสา : 26 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)

เปิดรับอาสา : 25 ธันวาคม 2560 ถึง 19 มกราคม 2561

ปิดรับอาสา


ค่ายอาสาสร้างฝายชะลอรักษ์ (รุ่นฝายชะลอรักษ์โมเดล)

เปิดรับอาสา : 25 ธันวาคม 2560 ถึง 5 มกราคม 2561

ปิดรับอาสา© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved