แต้มสีเติมฝัน อาสามาด้วยกัน

เปิดรับอาสา : 10 ตุลาคม 2560 ถึง 24 พฤศจิกายน 2560

ปิดรับอาสา


อาสา ฅนทาสีรั้ววัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

เปิดรับอาสา : 10 ตุลาคม 2560 ถึง 2 พฤศจิกายน 2560

ปิดรับอาสา© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved