อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล"

เปิดรับอาสา : 12 มกราคม 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561

ปิดรับอาสา


อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศ ชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)

เปิดรับอาสา : 25 ธันวาคม 2560 ถึง 19 มกราคม 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved