อาสาสมัครช่วยดูแลผ้า เพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

เปิดรับอาสา : 3 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

เปิดรับอาสา


โครงการบางกอกน้อยโมเดลประจำเดือนสิงหาคม

เปิดรับอาสา : 23 กรกฎาคม 2561 ถึง 25 สิงหาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาปลูกป่าชายเลน สร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

เปิดรับอาสา : 18 กรกฎาคม 2561 ถึง 3 สิงหาคม 2561

ปิดรับอาสา


“อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 1”

เปิดรับอาสา : 11 กรกฎาคม 2561 ถึง 17 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการบางกอกน้อยโมเดล (รับเฉพาะบุคลากร)

เปิดรับอาสา : 10 กรกฎาคม 2561 ถึง 18 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครพัฒนาคูคลองเขตบางกอกน้อย(สำนักงานเขตบางกอกน้อย)

เปิดรับอาสา : 4 กรกฎาคม 2561 ถึง 7 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง (ปลูกปะการังชายฝั่ง)

เปิดรับอาสา : 18 มิถุนายน 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


พัฒนาศูนย์สัตว์ป่า อาสามาลงแรง

เปิดรับอาสา : 18 มิถุนายน 2561 ถึง 6 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสร้างกุฎิดิน ถวายวัดเขาโป่งนก

เปิดรับอาสา : 18 มิถุนายน 2561 ถึง 13 กรกฎาคม 2561

ปิดรับอาสา


กิจกรรมปรับภูมิทัศน์คลองวัดไชยทิศ ครั้งที่ 2

เปิดรับอาสา : 22 พฤษภาคม 2561 ถึง 4 มิถุนายน 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved