อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561

เปิดรับอาสา : 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 25 พฤษภาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561

เปิดรับอาสา : 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 23 พฤษภาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" วันเสาร์ที่ 19 พ.ค. 2561

เปิดรับอาสา : 3 พฤษภาคม 2561 ถึง 16 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


ปลูกกล้า สร้างป่า อาสามาลุยเลน

เปิดรับอาสา : 25 เมษายน 2561 ถึง 4 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาเก็บขยะ น้ำตกเขาชะเมา ล่องเรือลอดถ้ำเขาประทุน

เปิดรับอาสา : 25 เมษายน 2561 ถึง 25 สิงหาคม 2561

เปิดรับอาสา


อาสาทำโป่ง+ปลูกป่า+สร้างฝาย(หินทิ้ง) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

เปิดรับอาสา : 10 เมษายน 2561 ถึง 18 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" เดือนพฤษภาคม

เปิดรับอาสา : 4 เมษายน 2561 ถึง 3 พฤษภาคม 2561

ปิดรับอาสา


อาสาสมัครลงพื้นทีเก็บข้อมูล "โครงการบางกอกน้อยโมเดล" เดือนเมษายน

เปิดรับอาสา : 4 เมษายน 2561 ถึง 17 เมษายน 2561

ปิดรับอาสา


ปรับภูมิทัศน์ ริมคลองทรงเทวดา

เปิดรับอาสา : 16 มีนาคม 2561 ถึง 25 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


ทำความสะอาดถิ่นฐานประวัติศาสตร์ย่านการค้า (วังหลัง)

เปิดรับอาสา : 13 มีนาคม 2561 ถึง 16 มีนาคม 2561

ปิดรับอาสา


© 2016 งานกิจกรรมเพื่อสังคม : อาสาสมัครศิริราช | Siriraj Volunteer Center. All rights reserved