หน้าหลักเกี่ยวกับองค์กรหลักสูตรทำเนียบแพทย์ประจำบ้านทำเนียบศิษย์เก่าทุนติดต่อเรา
 
 
   

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล Interdepartmental Conference เรื่อง
The Secret of Charlie's Angel จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. นพ.พชร ลี้มิ่งสวัสดิ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์
2. พญ.จุฬาทิพย์ นาคาเริงฤทธิ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
3. นพ.วัฒนศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์

ติดต่อขอรับรางวัลที่ โทร.7618 หรือสยามินทร์ชั้น 13


รับสมัครคัดเลือกแพทย์เฟลโลว์สาขาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอและเต้านมตั้งแต่ 1 กันยายน 2552-31 ตุลาคม 2552

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด | ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

รับสมัคร แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ (สาขาประเภทที่ 1 สาขาขาดแคลน) ประจำปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง 25 กันยายน 2552 สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยการศึกษาหลังปริญญา โทร.02-419-7618
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด | ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาประสาทศัลยศาสตร์เปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2552
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด | ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์หริรักษ์ ยอดยิ่ง แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์
และนายแพทย์สาธิต ศรีมันธยามาศ แพทย์เฟลโลว์อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดผลงานแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์
ในการประชุมวิชาการประจำปี 2552ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4-7 กรกฎาคม 52
http://www.surgeons.or.th/main/view.php?group=3&id=298

ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์นำเสนอ Success story เรื่อง
“Look East : Towards the Best Practice in Siriraj Residency Training”
20 เมษายน 2552 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุมปาลวัฒน์วิไชย 2 ตึกอดุลยเดชวิกรม อ่านต่อ

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์
รายชื่อคณะกรรมการฝึกอบรม

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1 ต้องส่งโครงการวิจัยเบื้องต้น ซึ่งอาจเป็นเรื่องทำจริงหรือแบบฝึกหัด
โดยส่งที่งานบัณฑิตศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง ห้อง 619 ตึกดุลย์ฯ ชั้น 6 ภายในวันที่ 30 เมษายน 2552
มิฉะนั้นจะถือว่าการฝึกอบรมในปีที่ 1 ไม่ครบถ้วน ดาวน์โหลดข้อเสนอโครงการฯ

แพทย์ประจำบ้านที่จะทำการสอบเพื่อวุฒิบัตรและหนังสืออนุมัติในเดือนมิถุนายน 2552
ขอให้จัดส่งผลงานวิจัยในรูปแบบ CD หรือ Email : frcst@surgeon.or.th
หรือนำผลงานวิจัยในรูปแบบ CD มาด้วยในวันสมัครสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2552

การยื่นขอสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรฯ
<< ดาวโหลดใบสมัคร >>

สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป เปิดรับสมัครแพทย์ช่วยวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2552 สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 มีนาคม 2552
เวลา 14.00 น.คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แพทยสภาจะดำเนินการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ
ประจำปีการศึกษา 2552

กำหนดการรับสมัคร รอบที่ 1
รับสมัครผู้มีต้นสังกัดและไม่มีต้นสังกัด(อิสระ)
เปิดรับสมัครวันที่ 14 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551
(เว้นวันหยุดราชการ)

คลิกเพื่ออ่านประกาศ       ใบสมัครของแพทยสภา
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
1. การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2552
 2. ชื่อสถาบัน / สาขาฝึกอบรม

     
 
   
 

©2007 หน่วยการศึกษาหลังปริญญา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกสยามินทร์ ชั้น 13
โทรศัพท์ 02-419-7618 โทรสาร 02-412-9160 Email: sisyp@mahidol.ac.th