ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Department of Rehabilitation Medicine
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/บาดเจ็บไขสันหลัง ” รุ่นที่ 5 วันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชรอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง “การดูแลต่อเนื่องสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง/บาดเจ็บไขสันหลัง ” รุ่นที่
5

วันที่ 21 - 23  พฤษภาคม  2557  
ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชรอาคาร 100  ปี สมเด็จพระศรีฯ  ชั้น 15 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดการอบรมสามารถ Download ได้ที่ "เอกสารประกอบ"

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน  3,000 บาท

วิธีการลงทะเบียน มี 2 วิธิ ดังนี้

1. สมัครลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
http://www.sirirajconference.com

2. สมัครด้วยตนเอง
ผู้สมัครสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ ช่อง "เอกสารประกอบ"

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิมได้ที่
คุณสุพิน / คุณชวลิต
โทร. 0 2419 7508-9 ต่อ 109 และ 113


เอกสารประกอบ :   
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 21 เมษายน 2557 - 23 พฤษภาคม 2557
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Department of Rehabilitation Medicine)
  ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช  
  Tel. 0-2419-7508, 0-2419-8627, 0-2411-2408 Fax : 0-2411-4813