ในโอกาสครบรอบ 72 ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ขอเชิญ: ร่วมบริจาคเงินเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก ผ่านศิริราชมูลนิธิ กองทุน "72 ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์" D003784
บัญชีศิริราชมูลนิธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-3-00049-4 ระบุกองทุน 72 ปี ภาควิชากุมารฯ
ส่งสำเนาใบนำฝากเงินไปที่ donate_siriraj@hotmail.com หรือ fax 02-4197687 เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินบริจาคสำหรับการลดหย่อนภาษี
ขอเชิญเด็ก เยาวชน ผู้ดูแลเด็กและเยาวชน และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงานนิทรรศการความรู้เพื่อประชาชน
วันที่ 30 ตค - 3 พย 60 เวลา 10-14.30 น โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีฯ ชั้น 1 รพ.ศิริราช

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่