ในโอกาสครบรอบ 72 ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในปี พ.ศ. 2560
ขอเชิญ: ร่วมบริจาคเงินเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็ก ผ่านศิริราชมูลนิธิ กองทุน "72 ปี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์" D003784
บัญชีศิริราชมูลนิธิ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี 016-3-00049-4 ระบุกองทุน 72 ปี ภาควิชากุมารฯ
ส่งสำเนาใบนำฝากเงินไปที่ donate_siriraj@hotmail.com หรือ fax 02-4197687 เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินบริจาคสำหรับการลดหย่อนภาษี