ตอนนี้คุณอยู่ Page : : 1
 
นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แจ้งรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
(ภาควิชาจุลชีววิทยา ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555)
* คลิกที่ภาพดูขนาดใหญ่ *
งานเลี้ยงแสดงความยินดี / แสดงความขอบคุณ แด่ ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์
 
Department of Microbiology
DSC_0061 DSC_0064 DSC_0065 DSC_0066