มหาวิทยาลัยมหิดล
เว็บคณะฯภาษาอังกฤษ site map แผนที่โรงพยาบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน

 
Thai     English
go t home page
 
              History
              Introduction
               Vision / Mission
               Departmental Structure
               Administrator
               Faculty of Teacher    
               List of Personal    
               Contact us   
               Introduction for Education
               Doctor of Medicine
               Graduate Curricula
               Education News
 
               Research & Academic News
               Publications
               Research Project
 
               Lab Manual
               SIMI Delivery
 
 

 

Mahidol University
Siriraj Hospital
sirirajpr tweetsiriraj Sirijaj
Graduate College
Mahidol Webmail
Mahidol e-thesis

Open House 7, 9, 14 Jun 2011
Seminar 28, 29 May 2011
Meet to Client - 19 Jul 2010
Outstanding - 8 Jul 2010
Siriraj love Environment 6 Jun 2010
Seminar 30,31 Jan 2010
 
 

News
   
.......No Data.....

 

 
 

 

 
   
   
   
   
   
3 Floor Microbiology Building, Department of Microbiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
Tel: +66 2 419 9760, Fax: +66 2 4113106    E-mail : simi@diamond.mahidol.ac.th
 
Copyright © 2011 Department of MicrobioIogy. All rights reserved
.