ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
Department of Immunology
Save the date!!! Annual Conference International mini-conference on BASIC TO TRANSLATIONAL MEDICINE 2015

Save the date!!!

20 October 2015

Department of Immunology Annual Conference International mini-conference on BTM2015

BASIC TO TRANSLATIONAL MEDICINE 2015

ลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/forms/gUiXms2Nuz

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

เอกสารประกอบ :   
วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม : 20 ตุลาคม 2558
ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (Department of Immunology)
  ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ชั้น 11-12 ตึกอดุลยเดชวิกรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เลขที่ 2 ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  
  Tel. 02-419-7000 ต่อ 96635, 96636 , 02-418-0569 Fax : 02-418-1636