ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ สอบรายละเอียด Click ติอต่อคุณสิริพร โทร 099-154-8448

สถานวิทยามะเร็งศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13
e-mail : srcacancer@gmail.com Tel. 0 2419 4471-2 Fax : 0 2412 9169