ค้นหา  :     
 
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | |
ค้นพบข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ แสดงหน้าละ 10 รายการ   ขณะนี้คุณอยู่หน้าที่ 1
1. Limjindaporn T., Panaampon J., Malakar S., Noisakran S., Yenchitsomanus P.-T.
Tyrosine kinase/phosphatase inhibitors decrease dengue virus production in HepG2 cells
Biochemical and Biophysical Research Communications.  2017.  483  (1): 58-63.
2. Lohasammakul S., Turbpaiboon C., Chompoopong S., Ratanalekha R., Aojanepong C.
Vascular nature and existence of anastomoses of extrinsic postauricular fascia application for staged auricular reconstruction
Annals of Plastic Surgery.  2017.  78  (6): 723-727.
3. Sreekanth G.P., Chuncharunee A., Cheunsuchon B., Noisakran S., Yenchitsomanus P.-T., Limjindaporn T.
JNK1/2 inhibitor reduces dengue virus-induced liver injury
Antiviral Research.  2017.  141  7-18.
4. Viravud Y, Apichartvorakit A, Mutirangura P, Plakornkul V, Roongruangchai J, Vannabhum M, Laohapand T, Akarasereenont P.
The anatomical study of the major signal points of the court-type Thai traditional massage on legs and their effects on blood flow and skin temperature.
J Integr Med.  2017.  15  (2): 142-150.
5. Hathaichoti, Sasiphen; Visitnonthachai, Daranee; Ngamsiri, Pronrumpa; Niyomchan, Apichaya; Tsogtbayar, Oyu; Wisessaowapak, Churaibhon; Watcharasit, Piyajit; Satayavivad, Jutamaad
Induction of death receptor and TRAIL but repression of anti-apoptotic proteins, DDX3 and GSK3 expression by paraquat in A549 cells
TOXICOLOGY LETTERS.  2017.  259  S178-S178.
6. Hathaichoti S., Visitnonthachai D., Ngamsiri P., Niyomchan A., Tsogtbayar O., Wisessaowapak C., Watcharasit P., Satayavivad J.
Paraquat induces extrinsic pathway of apoptosis in A549 cells by induction of DR5 and repression of anti-apoptotic proteins, DDX3 and GSK3 expression
Toxicology in Vitro.  2017.  42  123-129.
7. Techarang T., Lanlua P., Niyomchan A., Plaengrit K., Chookliang A., Sricharoenvej S.
Epidermal modification in skin of streptozotocin-induced diabetic rats
Walailak Journal of Science and Technology.  2017.  14  (8): 671-676.
8. Duangtum N, Junking M, Phadngam S, Sawasdee N, Castiglioni A, Charngkaew K, Limjindaporn T, Isidoro C, Yenchitsomanus PT.
γCOPI mediates the retention of kAE1 G701D protein in Golgi apparatus - a mechanistic explanation of dRTA associated G701D mutation.
Biochem J.  2017.  474  (15): 2573-2584.
9. Lohasammakul S., Turbpaiboon C., Ratanalekha R., Lohsiriwat V., Chaiyasate K., Roham A., Chuangsuwanich A.
Anatomy of superficial inferior epigastric vessels: revival of superficial inferior epigastric (SIEA) flap
European Journal of Plastic Surgery.  2017.  1-8.
10. Duangtum N., Junking M., Phadngam S., Sawasdee N., Castiglioni A., Charngkaew K., Limjindaporn T., Isidoro C., Yenchitsomanus P.-T.
γ-COPI mediates the retention of kAE1 G701D protein in Golgi apparatus – A mechanistic explanation of distal renal tubular acidosis associated with the G701D mutation
Biochemical Journal.  2017.  474  (15): 2573-2584.