22- 25 เม.ย. 62 ขอเชิญร่วมงาน“131 ปี ศิริราช เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ”

คณะฯ ได้กำหนดจัดงาน “131 ปี ศิริราชเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียติ”ระหว่างวันที่ 22 – 25 เมษายน 2562 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราชถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ โดยรายได้จากการจัดงานฯ สมทบทุนกองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (ช่วยพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ)

กำหนดการ>>>
รายชื่อหน่วยงานแต่ละกัณฑ์และรูปแบบริ้วขบวน >>> 
ความหมายและอานิสงส์แต่ละกัณฑ์ >>> 
ช่องทางการบริจาค>>>
เงื่อนไข/หลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนริ้วขบวน>>>
ขอให้ผู้แทนแต่ละขบวนติดต่อขอรับเงินสนับสนุนได้ที่ งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ตึกอำนวยการ ชั้น 1
ตั้งแต่วันที่ 20 – 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ขอความกรุณาแต่ละขบวนจัดส่งรายชื่อผู้ประสานงานกลาง   มายังงานประชาสัมพันธ์ฯ โทร. 96911-2
คณะฯ มีเงินสนับสนุนขบวนแห่ ขบวนละ 10,000 บาท ขอให้ตัวแทนขบวนติดต่อขอรับที่งานประชาสัมพันธ์ฯ ตึกอำนวยการ ชั้น 1  ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 (เวลา 09.00 – 15.00 น.)