11 เม.ย. 62 ขอเชิญร่วมงานประเพณี
สงกรานต์ศิริราช ประจำปี 2562
“ศิริราชมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย”

        คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนบุคลากรศิริราช และผู้สนใข เข้าร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ศิริราช ประจำปี 2562 “ศิริราชมหาสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย”  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562  เวลา 09.30 - 13.30 น. ณ ศาลา ๑๐๐ ปี  ซึ่งภายในงาน ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ ๙ รูป พิธีรดน้ำขอพร อาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาคณะฯ และผู้สูงอายุจากชุมชนในเขตบางกอกน้อย เป็นต้น

     09.45 น.     พิธีเปิดงาน
     10.00 น.     พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์
     10.30 น.     องค์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา
     10.45 น.     ถวายภัตตาหารเพล จตุปัจจัย และไทยธรรม 
                       พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล
     11.00 น.     ประกาศผลการประกวดเทพีสงกรานต์ศิริราช
                        และหนูน้อยสงกรานต์ศิริราช
     12.15 น.     ถวายน้ำสรง
                       รดน้ำขอพรผู้บริหาร และคณาจารย์อาวุโส
     13.30 น.     เสร็จสิ้นพิธีการ