ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advances in competency-based assessment”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Advances in competency-based assessment” ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอน รวมถึงทราบทิศทางการเปลี่ยนแปลงในการประเมินความสามารถทางการแพทย์,แนวทางใหม่ในการสอบข้อเขียน, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินผล, Entrustable Professional Activity (EPA)และเครื่องมือประเมินสมรรถนะต่างๆ อันจะนำไปสู่การประเมินทักษะขั้นสูงให้ประสิทธิภาพ โดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้เป็นต้นไป เเละจัดอบรมในวันที่ 29-30 เม.ย. 2562 สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://goo.gl/GjqG3Z ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุวรรณี / คุณพิราวรรณ / คุณธัญญา โทร. 024199978 / 024196637 E-mail: shee.mahidol@gmail.com