ตั้งแต่ 1 เม.ย. ทุกครั้งที่มาศิริราช อย่าลืมพกถุงผ้า !

เรียนผู้รับบริการโปรดทราบ...คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ตระหนักถึงปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ทุกครั้งที่มารับบริการที่ รพ.ศิริราช กรุณาพกถุงผ้ามาใส่ยากลับบ้านด้วยทุกครั้ง ทั้งนี้ รวมไปถึงการงดใช้ถุงพลาสติกของร้านค้าต่าง ๆ ภายใน รพ.ศิริราช ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.62 เช่นกัน  จึงเรียนมา เพื่อโปรดให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

รพ.ศิริราช ชวนใส่ใจสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นวันนี้ ชีวีสดใส ห่างไกลมลพิษ