ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา "# I 'm in"

ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยาขอเชิญเชิญสูติ-นรีเเพทย์ บุคลากรด้านสาธารณสุข เเละผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา "# I 'm in" ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2562 ณ อาคาร ๑๐๐ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 
ดูรายละเอียด >>http://
www1.si.mahidol.ac.th/division/conference/conference/sm_index.php?sm_id=688&menu=2&lang=TH&from=1
>>http://
www.si.mahidol.ac.th/th/department/obstretrics_gynecology/