ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน เนื่องในงาน 102 ปี อายุศาสตร์ศิริราช "อายุรแพทย์พบประชาชน 2562"

ภาคอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากร ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน  เนืองในงาน 102 ปี อายุศาสตร์ศิริราช "อายุรแพทย์พบประชาชน 2562"  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี