ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมในเด็กภาคฤดูร้อน

โครงการอบรมคุณธรรมในเด็กภาคฤดูร้อน มูลนิธิสถานที่ไม่ตั้งอยู่ในความประมาท เปิดรับสมัครน้องๆ อายุ 7-15 ปี เพื่อมาเข้ารับการอบรมคุณธรรมในวันที่ 25 มี.ค. - 5 เม.ย. 62

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่มูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 61 - 3 ก.พ. 62

โดยสามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ รวมถึงหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=171aGPFG9NIHOaeJRPIAVLN6AGqBzjI2t