ขอเชิญแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน Siriraj's Book Fair 2018 ครั้งที่ 2

สโมสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช  ขอเชิญแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมงาน Siriraj's Book Fair 2018 ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 12  - 20 มกราคม 2562 ระหว่าง เวลา 08.00 – 19.00 น.  ณ โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1  โรงพยาบาลศิริราช

          โดยได้รวบรวมหนังสือทางด้านการแพทย์ การสาธารณสุข  และหนังสือประเภทอื่นๆ อีกมากมาย จากหลายๆ แหล่งมาจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยา อันเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับความรู้ที่ทันสมัย