ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th Siriraj Neuroscience Annual Conference (8th SNAC) " New Concepts and Update in Neurology

สาขาประสาทวิทยา ภ.อายุรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 8th Siriraj Neuroscience Annual Conference (8th SNAC) " New Concepts and Update in Neurology" ระหว่างวันที่ 24 - 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมวีกิจ วีรานุวัตติ์ ตึกอัษฎางค์ ชั้น 3-4

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถเข้าไปดูตารางการประชุมและสมัครลงทะเบียนงาน 8th SNAC www.snacsiriraj.com หรือเข้าไปที่ www.sirirajconference.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: sunantha.neuro@gmail.com หรือ สำนักงานสาขาประสาทวิทยาโทร 02-419-7101-2