ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ภายใต้หัวข้อ "แม่นยา ฟื้นไว ไร้แผล กับรังสีร่วมรักษา"

ศูนย์รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา ศูนย์บริการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ภายใต้หัวข้อ "แม่นยา ฟื้นไว ไร้แผล กับรังสีร่วมรักษา" ระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี