ขอเชิญร่วมกิจกรรม “วันเด็ก@ศิริราช 2562”

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญผู้ป่วยเด็กทุกคนร่วมงาน “วันเด็ก@ศิริราช 2562”  ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ โถงอาคาร๑๐๐ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช   สอบถามรายละเอียด ได้ที่ หน่วยพัฒนาการเด็ก โทร. 0 2419 5962