14 ธ.ค. นี้ เวลา 09.00 น. ขอเชิญชาวศิริราช ร่วมงาน “คณบดี-ผู้บริหารคณะพบประชาคมศิริราช”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชาวศิริราชเข้าร่วมงาน "คณบดี-ผู้บริหารคณะพบประชาคมศิริราช" ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย  รพ.ศิริราช