ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2562

สถานวิทยามะเร็งศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญบุคลากรศิริราชและผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการสัปดาห์วันมะเร็งโลก ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562  ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น.  ณ ศาลาศิริราช 100 ปี  ฟรี... ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
         ภายในงานพบกับ การทดสอบสมรรถภาพทางกายขั้นพื้นฐาน , การให้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยประยุกต์ , อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง , บูธให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง รวมบูธจำหน่ายยาตำรับศิริราช , น้ำหมักชีวภาพ สินเค้าเพื่อสุขภาพ และผักปลอดสารพิษ และเกมส์ตอบคำถามชิงรางวัล 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  สถานวิทยามะเร็งศิริราช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 13 
โทร. 0 2419 4471-3