17-21 ธ.ค. นี้ ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลสัปดาห์เทศน์ทศชาติ ทศบารมี

งานคุณธรรมและจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศล พร้อมพิธีเปิด (17 ธ.ค. เวลา 12.15 – 12.30 น.) ในงานสัปดาห์เทศน์ “เทศน์ทศชาติ ทศบารมี" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 17 – 21  ธันวาคม 2561 ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี 

สามารถดาวน์โหลดรายการภาคเช้าและเย็น รายการวีดิทัศน์ในแต่ละวันได้ตามเอกสารประกอบ 
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2419 9435