ขอเชิญชมงานคอนเสิรต์การกุศล “ศิริราช สุขสันต์ปันสุข 3”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญชมงานคอนเสิรต์การกุศล “ศิริราช สุขสันต์ปันสุข 3”  :  “Hall  of  Hearts” ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช บัตรราคา 50,000 บาท รายได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ รพ.ศิริราช สามารถซื้อบัตรและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ศิริราช โทร. 0 2419 7646-7, 02 419 7656  และที่  เจ เอส แอล โทร.0 2731 0630 ต่อ 126, 330